O mně

Jsem absolventem České školy klasické homeopatie a mimo jiné i registrovaným homeopatem ČKKH. Vzdělání je samozřejmě jen určitým předpokladem. Homeopatie je nejen věda, ale i umění (jakkoli někteří stále nechtějí vidět jeden či druhý aspekt), jehož kvalita se odvíjí od vlastní osoby homeopata.


Vnímám, jak obrovský poteciál v sobě homeopatie má, snažím se ho dále objevovat, otevírat a rozvíjet. A je mým záměrem, aby byl můj homeopatický přístup vždy co nejaktuálnější, pravdivý a holistický,  aby se vyvíjel a neustrnul jen na školních znalostech.